Tuesday, June 20, 2017

Øya i det lange løp

Av Stein Thue

Er en monsterhall på Nidarø det riktige svaret på Trondheims behov for hallkapasitet? Har ikke byen tomtealternativ andre steder enn på et unikt, trangt og sårbart friområde?


Nidarø er et populært rekreasjonsområde med elvepromenade, lekeplasser, parkanlegg og idrettsbane, idyllisk beliggende midt i Trondheim. Landskapet preges av Nidelvas egenrådige buktninger. Her ligger også Trondheim Spektrum, tidligere Nidarøhallen, en flerbrukshall for innendørs idrett, konserter og messer siden 1963.

Nå vurderer Trondheim kommune å bygge en ny flerbrukshall på Nidarø. Det kan bli "Europas største innendørs idrettsanlegg” hevder Trondheim Spektrum som er både forslagsstiller og potensiell utbygger. Nye Trondheim Spektrum vil legge beslag på et areal som tilsvarer seks fotballbaner (43 300 kvadratmeter) og rage åtte etasjer høyt (28 m). Vi kan få et dominerende signalbygg som vil vekke oppsikt i bybildet. Mange fagfolk, og neppe bare nostalgikere, er skeptiske til planene.

Alternativer
For seks år siden drøftet byens politikere plassering av ny storhall på Brattøra, Sorgenfri og Nidarø. Etter noen fåfengte forsøk på å finne alternative tomter, falt valget tilbake på Nidarø. Ikke fordi det manglet alternativer, men fordi Trondheim hadde hastverk med å bli vertsby for Håndball-EM for menn i 2020. Og på Nidarø står Trondheim Spektrum parat til å utvide. Nå forstår vi jo at byen trenger mer hallkapasitet til idrettsarrangement, konserter og messer. Men hvorfor på Nidarø av alle mulige steder?

Hastverksarbeid
Nå haster det, for i 2019 er det planlagt prøve-EM i Trondheim Spektrum. Til da skal Trondheim ha et anlegg som innfrir kravene fra Det europeiske håndballforbundet. Med internasjonale TV-overføringer fra håndballturneringene i Trondheim, øker utsiktene til å skaffe byen god PR, sies det. Og det virker jo forlokkende, når vi samtidig får et nytt og større anlegg for idrett, kultur, messer og konferanser. Men tidspresset setter premisser for saksgangen. Det kan se ut til at Trondheim kommune har gitt utbyggeren en “fast lane” der de kan kjøre på uten motforestillinger, protester og brysomme forsinkelser.

Betenkeligheter overkjørt
Nå gir kommunen byen et fait accompli, på tross av at Nidarø er et naturvernområde, med sårbar flora og fauna, på tross av negative konsekvenser for trafikksikkerhet og trafikkbelastning i Klostergata og rekreasjonsområdet langs Nidelva. Og på tross av overordnede kommunale vedtak om å satse på en byutvikling som tar hensyn til Trondheims landskap og særpreg. Likevel – det går an å skifte mening. Og det er ennå tid til det. Det viser opinionens styrke da bystyreflertallet for noen tiår siden ville rasere Bakklandet til fordel for motorvei.

Det mangler ikke på motforestillinger mot det planlagte anlegget på Nidarø. Byantikvar Gunnar Houen kaller dimensjonene på den nye hallen ”uhyrlige”, og snakker om ”et anslag mot verdier og kvaliteter i bybilde og bylandskap som savner sidestykke i Trondheim.”

Velrenommerte Pir II-arkitekter fremhever at anlegget får en utforming som avviker fra kommunens veileder for byform og arkitektur: “I stedet for å føye seg inn i bystrukturen og landskapet, vil det tre fram og bli et landemerke og signalbygg” Det betyr i klartekst at vi får et ruvende bygg som vil skjemme landskapet fra mange synsvinkler. En alminnelig husbygger får ikke byggetillatelse uten å følge forskriftene i plan- og bygningsloven. Kommunen må vel også følge veilederen for byform og arkitektur som ble vedtatt av Bygningsrådet i 2013?

Rådgivningsfirmaet Multiconsult peker på at nye Trondheim Spektrum ”sannsynliggjør økt forstyrrelse av naturmiljøet langs Nidelva. Dette kan virke negativt inn på det biologiske mangfoldet” (Naturmiljøutredningen fra 7. februar 2016).

Varig endring
I kommunens saksfremlegg veies positive konsekvenser opp mot negative. På minussiden kommer anleggets store volum og plasseringen i et sårbart landskapsrom i en byhistorisk kontekst.
"Det vil medføre en varig endring av måten Midtbyhalvøya, elveslyngen og Skansen framstår på. I det parkmessige beltet som strekker seg fra Byåsen via Ila, Nidarø, Marinen og opp til Festningsparken vil balansen mellom park og bebyggelse forrykkes på Nidarø," påpeker kommunen i sitt eget saksfremlegg fra 11.mai 2016.
Uten aktelse
Den nye storhallen på Nidarø kan bli stående som et malplassert signalbygg uten aktelse for landskapet og bebyggelsen i Trondheim. Det som skjer her må handle om noe mer enn et EM i håndball, om vi elsker sporten aldri så mye. Det må handle om å ta vare på byens landskap med respekt for generasjonene før og etter oss. Og det ansvaret må vi ta før det er for sent.

Veien videre
Reguleringsplanen for nye Trondheim Spektrum ble med knapt flertall vedtatt på bystyremøtet 14. mars 2017. Vedtaket og den mangelfulle saksbehandlingen blir av Øya velforening klaget inn til Fylkesmannen og andre offentlige instanser.

Les kommunalråd Ingrid Skjøtskifts blogginnlegg Vi må redde Nidarø nå

Signer oppropet for Nidarø

Monday, May 15, 2017

Trailer til filmen om Nidelva og Elvesvingen

Av Yngve ZakariasNidarø i Elvesvingen er de facto naturreservat og lovlig vedtatt parkområde. Elvesvingen er helt unik, et høyst verdifullt natursystem midt i storbyen, nær katedralen og beliggende mellom historiske festningsanlegg. Dette er ikke stedet for ubetenksomhet og vandalisme, Trondheim fortjener bedre. Den planlagte utbyggingen av storhall med tunge urbane funksjoner kunne ikke funnet en dårligere plassering.

Finn ut mer på facebooksidene Elvesvingen ved Nidarø og Stans utbyggingen på Nidarø


Thursday, January 21, 2016

Pilgrims Crossing Borders Report

Pilgrims Crossing Borders was a relay walk from Trondheim to Rome in 2015. Four hundred participants from 15 nations walked across the European continent for six months. The total distance covered was around 3000 kilometres....

Read the Report from Pilgrims Crossing Borders

Saturday, June 27, 2015

Pilgrim Guidebook for St.Olav's Way

At long last available: The Pilgrim Road to Trondheim by Alison Raju

This is a guide to the 643km Pilegrimsleden from Oslo to Nidaros/Trondheim. The book is primarily aimed at the “long-haul” pilgrim, who walks in a single journey, alone or with few companions.

The introduction covers the history and background of the pilgrimage, topography and language, preparation, equipment, how to get there and back, details of the pilgrim centres, accommodation, public holidays, waymarking, maps, textual description and abbreviations.

The actual route description then follows, divided into four main sections: the Eastern Route along Lake Mjøsa, the Western Route, Lillehammer to Hjerkinn and Hjerkinn to Nidaros. The guide provides step-by-step walking instructions. It runs from one place to the next, beginning with the distance from the previous one, its height and population where known, a list of the facilities available and finally the history and places of interest. Updated maps – mostly at a scale of 1:100,000 – illustrate the route.

Appendixes provide brief details of other routes in the Nidaros pilgrim network, a list of suggestions for further reading and useful websites, a glossary of Norwegian vocabulary dealing with geography, toponomy and practical matters such as food and accommodation, as well as indexes of maps and place names.

The author, Alison Raju, has recently re-walked the entire route herself. She was the author of the 2001 edition of Pilgrim Road to Nidaros and has also written guidebooks to pilgrim routes to Santiago de Compostela and Rome.

Buy from Amazon

Wednesday, November 19, 2014

Rapport fra et møte i Roma

Roma 17. oktober 2014: Representanter for pilegrimsforeninger fra Italia, Tyskland Danmark og Norge var samlet for planlegge pilegrimsstafetten som går fra Nidaros til Roma i 2015. Foto: PCB. Klikk forstørrer bildet.

Pilgrims Crossing Borders arrangerte et internasjonalt presentasjonsmøte i Roma 17. oktober 2014. Arrangementet falt sammen med Olavsdagene i Roma, en årviss kulturfestival som arrangeres av Venneforeningen for St. Olavsalteret i Roma. I år markerte venneforeningen tusenårsubileet for Olav Haraldssons dåp på høytidsdagen 16. oktober (etter tradisjonen dagen da Olav skal ha blitt døpt i Rouen i 1014). Jubileet ble markert med en festgudstjeneste i San Carlo al Corso i Roma, kirken der man siden 1893 har hatt et kapell og et alter viet til Hellig Olav.

Under festmessen i San Carlo-kirken deltok blant andre biskop Bernt Ivar Eidsvig fra Oslo,  domprost Ragnhild Jepsen og pilegrimsprest Einar Vegge fra Nidaros. Sistnevnte deltok også på presentasjonsmøtet for PCB sammen med styreleder for Pilegrimsfellesskapet St. Olav, Vigdis Vormdal og undertegnede.  Ved å velge 17. oktober som dato for presentasjonsmøtet for pilegrimsstafetten, kunne delegasjonen fra Trondheim også delta under Olavsdagene i Roma 16. – 18. oktober.

Presentasjonsmøtet for PiCroBo fant sted i lokalene til Società Geografica Italiana i Roma. Til stede var representanter fra pilegrimsforeninger fra Italia, Tyskland, Danmark og Norge. Det fremmøtte publikum omfattet cirka 40 deltakere.

Lederen for Det italienske geografiske selskap i Roma, professor Bruno Conti, innledet møtet med en hilsen til forsamlingen før han ga ordet til Silvia Costa, en av Italias representanter i Europaparlamentet der hun er leder av komiteen for kultur og utdanning. Silvia Costa uttrykte sympati for arrangementet som jo fremmer internasjonalt samarbeid, dialog og forbrødring mellom land og folk. Hun vil vurdere å delta på noen av stafettetappene inn mot Roma i oktober 2015.

Under møtet ble traseen for pilegrimsstafetten gjennom Europa behørig beskrevet av representanter for pilegrimsforeninger fra Danmark, Tyskland, Italia og Norge. Publikum viste begeistring for arrangementet, og flere meldte interesse for å delta i stafetten til neste år. Ved å klikke på linken PCB presentasjon 17-10-2014 åpnes en nettbasert presentasjon (Slideshare) av hovedinnlegget fra møtet i Roma.

Vi har tro på at dette arrangementet kan skape internasjonal dialog og forbrødring. Og vi har håp om at stafetten kan baseres på gjestfrihet, toleranse, dialog, solidaritet, menneskerettigheter og fred. Slik håper vi å inkludere deltakere med ulik bakgrunn til å vandre og snakke sammen. Til å knytte bånd og bygge vennskap. Til å krysse grenser i konkret og overført betydning.

Nasjonalt Pilegrimssenter i Norge, Instituttet for Europas kulturveier, Pilegrimsfellesskapet St. Olav, Trondheim kommune og the European Association of the Via Francigena har gitt sin tilslutning til pilegrimsstafetten fra Nidaros til Roma og Jerusalem. Vi – de frivillige pilegrimsentusiastene – setter pris på all støtte som gjør oss i stand til å realisere dette internasjonale arrangementet. Som Askeladden er vi avhengige av gode hjelpere, så takk til alle som bidrar til at vi når målet.

Vi slutter oss til erklæringen som Europarådet har vedtatt for de europeiske kulturveiene:
“May the faith which has inspired pilgrims throughout history, uniting them in a common aspiration and transcending national differences and interests, inspire us today, and young people in particular, to travel along these routes in order to build a society founded on tolerance, respect for others, freedom and solidarity “

Saturday, August 09, 2014

Albert the Abbot and the Way to Rome

Albert was an abbot who lived In the German town of Stade by the mouth of the Elbe river in the 13th century. He had been appointed abbot of the Benedictine Monastery of the Holy Virgin Mary in Stade in 1232. He was, however, not entirely content with the regime in his monastery. He wanted to introduce a more literal observance of St. Benedict’s rule and a stricter discipline for his monks. He was impressed with the practice of the Cistercians, and wanted to reform his monastery accordingly. But, in order to carry out such a reform, he needed a permission from the pope.

So, in 1236 he set out on the long and strenous journey from Stade to the centre of Christendom to get the pope’s permission. It is likely that he travelled on horseback, or perhaps in a two-wheeled horse-drawn cart. His affinity for the Cistercian ideals made him take a rather long detour on his way to Rome, namely to Citeaux in eastern France, home to the abbey of the first Cistercian monks. Their monastic life was founded on simplicity and evangelical poverty, ideals held high by Albert von Stade.

In Rome, he obtained the pope’s permission to reform the monastery in Stade according to the Cistercian rule. He set out on the long journey home through Italy, Austria, Bavaria, Thuringia, Sachsen-Anhalt and lower Saxony. His journey covered 3500 km and lasted approximately half a year.

Back in Stade, the monks in the Monastery of the Holy Virgin Mary were not keen on welcoming Albert’s wish for reform, in spite of the pope’s permission. Albert therefore resigned as abbot. Instead he joined the so-called Minorites, a Franciscan order in the monastery of St. John of Stade. It was in here that he wrote the so-called Annales, chronicles of important political and ecclesiastic events of his time. In the Annales he describes a dialogue between two monks who impart facts and advice regarding the best pilgrim route to Rome. The dialogue is a kind of pilgrim guide based on Albert’s own journey to Rome, mentioning the holy sites, the resting places and the distances for each stage (the latter recently checked and found to be correct).

Map from the article "The Via Romea Stadensis leading to Rome". By Prof. Giovanni Caselli and Rodolfo Valentini.
Courtesy of the European Association Via Francigena Magazine "Via Francigena and the Pilgrim Ways"
The abbot’s nearly 800 year old manuscript is still intact in the Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. Until recently it was of interest mainly to scholars and researchers, but this ancient route attracted popular attention when, in 2001, the Italian archeologist Giovanni Caselli investigated the history of the Via Romea Stadensis, the old road to Rome.

The Via Romea Stadensis
Caselli soon discovered that the Italian continuation of Albert’s route to Rome was identical to the Via Romea dell’Alpe di Sierra that ran through the Casentino Valley, not far from his home town, Bibbiena in Tuscany. Pilgrims and other travellers had used this medieval road to reach Rome for centuries, but the existence of this old pilgrim trail was made known to the general public through a series of documentary films broadcast on Italian television in 2004. An interest in the abbot’s old pilgrim road had also been gaining momentum in Germany for some time. A meeting between Caselli and the mayors from 18 German towns along the route was held in Ochsenfurt am Main in 2008.

Resolute and enthusiastic cooperation resulted in a common project where the goal was to revitalize the Via Romea as a path for modern pilgrims on the way from northern Europe to Rome; or vice versa. An association to achieve this goal was established in 2009; when the Via Romea Stadensis, or the Förderverein Romweg - Abt Albert von Stade was founded.

Their first meeting was held in Garmisch-Partenkirchen in 2009 and delegations from both Germany and Italy attended. An Italian sister organization, the Via Romea Germanica, was founded soon after, joining forces with fellow pilgrims to promote the pilgrim ways to Rome.

A Road to Friendship
The ensuing cooperation has inspired many pilgrim walks, confirming the old saying that we become friends by walking and talking together. The most recent Via Romea walk went through Sachsen-Anhalt and Thuringia in 2014,when a colourful group of participants from Italy, Germany and Norway walked  from Wernigerode to Schmalkalden.
See photos

A ceremony to celebrate the pilgrimage was held in the town of Wernigerode on 28th June 2014. Ministerpräsident of Sachsen-Anhalt Dr. Reiner Hasseloff, Mayor of Wernigerode Peter Gaffert and Jerusalem-pilgrim Johannes Aschauer attended the ceremony, not only to celebrate the Via Romea pilgrimage, but also to promote Aschauer’s book Auf dem Jerusalemweg in which he describes a six-month pilgrimage for peace from Switzerland to Jerusalem in 2010.

L-R: Frau Heike Bremer, Mayor of Wernigerode Peter Gaffert, Mayor of Hornburg Andreas Memmert, Ministerpräsident of Sachsen-Anhalt Dr. Reiner Hasseloff, author and pilgim Johannes Aschauer, Mr. Otto Klär (Jerusalem Way), pilgrim Ulrich Eichler and Dr. Giovanni Caselli.