søndag 25. februar 2018

Trondheim – den gamle stad


"Trondheim" kommer av norrønt Þróndheimr der første ledd er folkenavnet þrœndr som betyr 'de sterke, fruktbare'. Trondheim betyr altså hjemstedet til de sterke og fruktbare. Trøndelag kommer av det norrøne "Þrændalog" og betyr trøndernes lovområde.

I Olav Tryggvasons saga omtales byen som Nidaros i Trondheimen. ‘Trondheimen’ var det opprinnelige navnet på de indre områdene rundt Trondheimsfjorden. Byen er òg blitt kalt Kaupangen på Nidarneset og kaupangen i Trondheimen. I middelalderen ble Trondheim og Nidaros brukt parallelt, Nidaros fra ca 1170 til reformasjonen.

På et kart over Nord-Europa fra 1539 er Trondheim avmerket som "Trondem" og "Nidrosia Metropol"(se illustrasjon under).   Dette var det første trykte kartet over de nordiske landene, det såkalte Carta Marina som ble tegnet av Sveriges siste erkebiskop Olaus Magnus (1490-1557) og utgitt i Italia der den avsatte erkebispen befant seg i frivillig eksil.


Carta marina: Olaus Magnus' kart over de nordiske landene, tegnet og trykt
i Venezia 1527–1539. Klikk forstørrer. 

Den første pilegrimsguiden til Trondheim
Adam av Bremen var en prest og historiker fra Bremen i Tyskland, han levde i siste halvdel av 1000-tallet. I 1075, altså under Olav Kyrres regjeringstid, skrev Adam av Bremen følgende om Trondheim, som den gang var underlagt erkebispesetet i Bremen:
"Nordmennenes hovedstad er civitas Trondemnis, Trondheimsbyen, som nå er prydet med kirker og besøkes av en tallrik mengde mennesker. Der hviler legemet til den høysalige konge og martyr Olav. Ved hans grav gjør Herren den dag i dag store helsebotunder, slik at mangfoldige mennesker som håper å bli hjulpet av denne hellige martyrs gode gjerninger, strømmer dit fra fjerne egne." 
og videre:
"Fra Ålborg eller Vendsyssel (Jylland) i Danmark, der man går ombord, reiser man på en dag over havet til Vik, en by i Norge (antakelig Tønsberg). Derfra seiler man videre til venstre langs Norges kyst, og kommer den femte dagen til Trondemnis selv. Man kan også reise en annen vei, fra danenes provins Skåne, over land like til Trondemnis, men man kommer ikke så hastig avsted i fjellandet, og de reisende kvier seg for denne veien, fordi den er full av fare."
Vi kan anta at dette var den første pilegrimsguiden for veien til Nidaros. Og takket være Hellig-Olav ble Trondheim landets kirkelige hovedstad, «Nidrosia Metropol», intet mindre.

Bildet øverst er en kopi av Jacob Mortenssøn Maschius' kobberstikk av Trondheim fra 1674.

Kilder: Store norske leksikon og Pilegrimsleden inn mot Trondheim, Tapir 2008.