onsdag 27. juni 2012

Milan Kundera om kjedsomhet:

Jeg har inntrykk av at mengden av kjedsomhet, hvis kjedsomheten kan måles, er langt større i dag enn den var før. For tidligere tiders yrker var i hvert fall i stor utstrekning utenkelige uten en forankring i lidenskapen: bøndene var forelsket i jorden sin; bestefar var en trollmann med vakre bord; skomakeren kunne alle landsbyens føtter utenat; jeg går ut fra at selv soldatene drepte med lidenskap den gangen. 
Det var ikke noe spørsmål om meningen med livet, den var noe de hadde med seg på verkstedet og ute på markene som det naturligste i verden. Hvert yrke hadde skapt sin egen mentalitet, sin egen væremåte. En lege tenkte på en annen måte enn en bonde, en soldat oppførte seg på en annen måte enn en lærer. I dag er vi alle like, vi forenes i vår felles likegyldighet for arbeidet. Denne likegyldigheten er blitt en lidenskap. Vår tids eneste store kollektive lidenskap.
Fra  Identitet av Milan Kundera, oversatt av Kjell Olaf Jensen,  Cappelen 2006