lørdag 10. august 2013

Fra Hamburg til Nidaros

Årets internasjonale pilegrimsvandring begynte 5. mai da Christel Willers sammen med en gruppe pilegrimer la ut på sin vandring mot nord fra St Jacobi kirke i Hamburg. Pilegrimsmiljøene i Tyskland, Danmark og Norge samarbeidet om å arrangere denne vandringen gjennom Nord-Tyskland, Danmark og Norge.  Pilegrimsmålet var Trondheim, 1400 kilometer fra Hamburg. Ankomstdato var planlagt til 28. juli, dagen før Olsok.


Fra venstre: Stein, Christel Willers og Steinar Pettersen tar en velfortjent rast
på Malmplassen, tre dagsmarsjer fra Trondheim. Foto: Hans-Jacob Dahl

På veien fra Hamburg til Trondheim har 111 pilegrimer fra Sverige, Danmark, Tyskland, USA, Nederland, Spania, Portugal og Norge deltatt i vandringen. Gjennom Jylland fulgte de Hærvejen til Viborg. Deretter fortsatte ferden langs den ny-etablerte pilegrimsveien fra Viborg til Fredrikshavn der pilegrimene – den 15. juni – gikk ombord i ferja som gikk til Oslo.  Allerede den påfølgende dagen begynte vandringen mot Nidaros – med utsendelse fra Mariakirken i Gamlebyen – en tradisjon som har pågått hvert år siden 1997.

Dagen før Olsok kom pilegrimsfølget som planlagt frem til Trondheim, målet for vandringen. Christel hadde da gått samfulle 1400 kilometer i løpet av 86 dager. Sammen med henne kom 26 pilegrimer som hadde gått strekninger av varierende lengde, noen fra Danmark, noen fra Oslo, andre kortere strekninger. En av langvandrerne bar med seg en spesiell pilegrimsstav helt fra Viborg. Den ble overrakt som gave til pilegrimspresten i Nidaros på Olsok-dagen. Samme dag ble tre av pilegrimene fra Tyskland (se bildet under) mottatt av Trondheims ordfører Rita Ottervik som for anledningen fikk overrakt Hamburgs flagg som gave; et symbol på vennskapet mellom Trondheim og Hamburg, en vennskapelig relasjon som har lange tradisjoner.

Trondheims ordfører Rita Ottervik tok imot langveisfarende pilegrimer til Olsok.
Fra venstre: Bernd Lohse, pilegrimsprest i Hamburg, ordfører Rita Ottervik,
Steinar Pettersen, som vandret fra Viborg til Trondheim og Christel Willers
som gikk hele veien dra Hamburg. Foto: Carl-Erik Eriksson
Vandringen fra Hamburg til Trondheim innfridde målsetningen om å være en stillferdig aksjon for internasjonal forbrødring over grenser og skillelinjer. For mange av dagens pilegrimer er veien i seg selv det viktigste målet. Og dette ble godt dokumentert i en dagbok der pilegrimene skildret ferden fra begynnelse til slutt. Dagboken oppbevares nå hos pilegrimspresten Nidaros.

Vi som deltok takker arrangørene som gjorde vandringen mulig: Pilegrimsprest Bernd Lohse fra St Jacobi kirke i Hamburg, pilegrimsprest Anette Foged Schultz i Viborg stift, Foreningen af Danske Santiagopilgrimme og de regionale pilegrimssentrene i Norge under kyndig ledelse av Hans-Jacob Dahl fra Pilegrimssenter Dovrefjell. Og sist, men ikke minst, takker vi de fastboende langs pilegrimsveien som viste oss raus gjestfrihet overalt hvor vi kom.

Glade langvandrere ved målet, «0 km fra Nidaros». Foto: Stein Thue