fredag 28. september 2012

Egon Friedell om forakten for fortiden

Enhver tid har et bestemt bilde av det forgangne, som ingen annen tid har del i. Legenden er ikke bare en av formene, den er den eneste form for å tenke og forestille seg og gjenoppleve historien. All historie er sagn, myte og dermed et produkt av våre åndelige evners nivå, av vår oppfatningsevne, vår fantasi og vår følelse av verden.

[-]Enhver tidsalder, ja nesten hver eneste generasjon har et nytt ideal,og med dette skifter også synet på fortidens enkelte store avsnitt. Enten ser man idealiserende og forklaret på fortiden, eller man har det “onde blikk”. Synet blir giftig og nedrakkende.

[-]Kort sagt: historikeren er intet annet enn en dikter, som har gjort den strengeste naturalisme til sin ubrytelige grunnsetning.
Fra Vår tids kulturhistorie - De historiske kilder er og blir døde, Bd 1, H. Aschehoug & Co, Oslo 1959.

Les biografien om Egon Friedell i Wikipedia