tirsdag 20. juni 2017

Nidarø i det lange løp

Av Stein Thue

Er en monsterhall på Nidarø det riktige svaret på Trondheims behov for hallkapasitet? Har ikke byen tomtealternativ andre steder enn på et unikt, trangt og sårbart friområde?


Nidarø er et populært rekreasjonsområde med elvepromenade, lekeplasser, parkanlegg og idrettsbane, idyllisk beliggende midt i Trondheim. Landskapet preges av Nidelvas egenrådige buktninger. Her ligger også Trondheim Spektrum, tidligere Nidarøhallen, en flerbrukshall for innendørs idrett, konserter og messer siden 1963.

Nå vurderer Trondheim kommune å bygge en ny flerbrukshall på Nidarø. Det kan bli "Europas største innendørs idrettsanlegg” hevder Trondheim Spektrum som er både forslagsstiller og potensiell utbygger. Nye Trondheim Spektrum vil legge beslag på et areal som tilsvarer seks fotballbaner (43 300 kvadratmeter) og rage åtte etasjer høyt (28 m). Vi kan få et dominerende signalbygg som vil vekke oppsikt i bybildet. Mange fagfolk, og neppe bare nostalgikere, er skeptiske til planene.

Alternativer
For seks år siden drøftet byens politikere plassering av ny storhall på Brattøra, Sorgenfri og Nidarø. Etter noen fåfengte forsøk på å finne alternative tomter, falt valget tilbake på Nidarø. Ikke fordi det manglet alternativer, men fordi Trondheim hadde hastverk med å bli vertsby for Håndball-EM for menn i 2020. Og på Nidarø står Trondheim Spektrum parat til å utvide. Nå forstår vi jo at byen trenger mer hallkapasitet til idrettsarrangement, konserter og messer. Men hvorfor på Nidarø av alle mulige steder?

Hastverksarbeid
Nå haster det, for i 2019 er det planlagt prøve-EM i Trondheim Spektrum. Til da skal Trondheim ha et anlegg som innfrir kravene fra Det europeiske håndballforbundet. Med internasjonale TV-overføringer fra håndballturneringene i Trondheim, øker utsiktene til å skaffe byen god PR, sies det. Og det virker jo forlokkende, når vi samtidig får et nytt og større anlegg for idrett, kultur, messer og konferanser. Men tidspresset setter premisser for saksgangen. Det kan se ut til at Trondheim kommune har gitt utbyggeren en “fast lane” der de kan kjøre på uten motforestillinger, protester og brysomme forsinkelser.

Betenkeligheter overkjørt
Nå gir kommunen byen et fait accompli, på tross av at Nidarø er et naturvernområde, med sårbar flora og fauna, på tross av negative konsekvenser for trafikksikkerhet og trafikkbelastning i Klostergata og rekreasjonsområdet langs Nidelva. Og på tross av overordnede kommunale vedtak om å satse på en byutvikling som tar hensyn til Trondheims landskap og særpreg. Likevel – det går an å skifte mening. Og det er ennå tid til det. Det viser opinionens styrke da bystyreflertallet for noen tiår siden ville rasere Bakklandet til fordel for motorvei.

Det mangler ikke på motforestillinger mot det planlagte anlegget på Nidarø. Byantikvar Gunnar Houen kaller dimensjonene på den nye hallen ”uhyrlige”, og snakker om ”et anslag mot verdier og kvaliteter i bybilde og bylandskap som savner sidestykke i Trondheim.”

Velrenommerte Pir II-arkitekter fremhever at anlegget får en utforming som avviker fra kommunens veileder for byform og arkitektur: “I stedet for å føye seg inn i bystrukturen og landskapet, vil det tre fram og bli et landemerke og signalbygg” Det betyr i klartekst at vi får et ruvende bygg som vil skjemme landskapet fra mange synsvinkler. En alminnelig husbygger får ikke byggetillatelse uten å følge forskriftene i plan- og bygningsloven. Kommunen må vel også følge veilederen for byform og arkitektur som ble vedtatt av Bygningsrådet i 2013?

Rådgivningsfirmaet Multiconsult peker på at nye Trondheim Spektrum ”sannsynliggjør økt forstyrrelse av naturmiljøet langs Nidelva. Dette kan virke negativt inn på det biologiske mangfoldet” (Naturmiljøutredningen fra 7. februar 2016).

Varig endring
I kommunens saksfremlegg veies positive konsekvenser opp mot negative. På minussiden kommer anleggets store volum og plasseringen i et sårbart landskapsrom i en byhistorisk kontekst.
"Det vil medføre en varig endring av måten Midtbyhalvøya, elveslyngen og Skansen framstår på. I det parkmessige beltet som strekker seg fra Byåsen via Ila, Nidarø, Marinen og opp til Festningsparken vil balansen mellom park og bebyggelse forrykkes på Nidarø," påpeker kommunen i sitt eget saksfremlegg fra 11.mai 2016.
Uten aktelse
Den nye storhallen på Nidarø kan bli stående som et malplassert signalbygg uten aktelse for landskapet og bebyggelsen i Trondheim. Det som skjer her må handle om noe mer enn et EM i håndball, om vi elsker sporten aldri så mye. Det må handle om å ta vare på byens landskap med respekt for generasjonene før og etter oss. Og det ansvaret må vi ta før det er for sent.

Veien videre
Reguleringsplanen for nye Trondheim Spektrum ble med knapt flertall vedtatt på bystyremøtet 14. mars 2017. Vedtaket og den mangelfulle saksbehandlingen blir av Øya velforening klaget inn til Fylkesmannen og andre offentlige instanser.

Les kommunalråd Ingrid Skjøtskifts blogginnlegg Vi må redde Nidarø nå

Gå til Facebook-siden Stans utbyggingen på Nidarø

Signer oppropet for Nidarø